Media

Polonia Charkowa

Stowarzyszenie publikuje «Polonia Charkowa».

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.