Wiadomości

Podróż szlakiem pierwszych Piastów

Podróż szlakiem pierwszych Piastów

  Charkowskie Stowarzyszenie Kultury Polskiej troszczy się o to, żeby wszyscy nasi uczniowie, a zwłaszcza ci, którzy mają polskie pochodzenie mieli możliwość poznania piękna i uroku języka polskiego i mogli na własnym doświadczeniu przekonać się o tym. 

 Już po raz siódmy w tym roku Polonia Charkowa ponownie wyruszyła w podróż. Napisany przez Charkowskie Stowarzyszenie Kultury Polskiej projekt był pomyślnie zrealizowany, dzięki czemu otrzymał wsparcie w Senacie RP, a także bezpośrednio w Konsulacie Generalnym RP w Charkowie. 

Czytaj więcej: Podróż szlakiem pierwszych Piastów

Niemcewicz od przodu i tyłu

Niemcewicz od przodu i tyłu

  31 października w Charkowie w Domu Aktora odbył się spektakl z udziałem aktora z Polski Mateusza Nowaka. Artysta przedstawił dzieło literackie Karola
Zbyszewskiego «Niemcewicz od przodu i tyłu», w którym autor w krzywym zwierciadle satyry opisał wydarzenia ostatnich lat Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tematem monodramu była ironia i kpina z króla, możnowładców, duchowieństwa i wojskowych, którzy dla osobistych korzyści majątkowych zaprzedali ojczyznę w niewolę zaborów. 

  Bohaterem przedstawienia jest Julian Niemcewicz, nieoczekiwanie wybrany do Sejmu jako jeden z sześciu posłów z Inflant. Właśnie portret młodego Niemcewicza poety, publicysty i dramaturga świetnie zagrał Mateusz Nowak, aktor teatru z Lublina.

Czytaj więcej: Niemcewicz od przodu i tyłu

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie

  11 listopada o 11 godzinie w 11 miastach Ukrainy odbył się pierwszy etap II Olimpiady Historii Polski na Ukrainie. Projekt został wsparty finansowo w ramach
sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.

  Głównym celem przedsięwzięcia współfinansowanego przez Senat RP jest podniesienie świadomości historycznej wśród młodzieży polskiej na Kresach południowo-wschodnich.

  Do wygrania, poza nagrodami rzeczowymi, będą miejsca na dziennych studiach historycznych i pokrewnych im kierunkach humanistycznych w Polsce.

Czytaj więcej: Olimpiada Historii Polski na Ukrainie