Olimpiada Historii Polski na Ukrainie

  11 listopada o 11 godzinie w 11 miastach Ukrainy odbył się pierwszy etap II Olimpiady Historii Polski na Ukrainie. Projekt został wsparty finansowo w ramach
sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.

  Głównym celem przedsięwzięcia współfinansowanego przez Senat RP jest podniesienie świadomości historycznej wśród młodzieży polskiej na Kresach południowo-wschodnich.

  Do wygrania, poza nagrodami rzeczowymi, będą miejsca na dziennych studiach historycznych i pokrewnych im kierunkach humanistycznych w Polsce.

  Organizatorem olimpiady w Charkowie zostało Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie. Dzieci Polskiej szkoły "Polonia Charkowa" wzięły aktywny udział w tym przedsięwzięciu, sprawdzając swoją wiedzę na temat historii Polski.