Niemcewicz od przodu i tyłu

  31 października w Charkowie w Domu Aktora odbył się spektakl z udziałem aktora z Polski Mateusza Nowaka. Artysta przedstawił dzieło literackie Karola
Zbyszewskiego «Niemcewicz od przodu i tyłu», w którym autor w krzywym zwierciadle satyry opisał wydarzenia ostatnich lat Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tematem monodramu była ironia i kpina z króla, możnowładców, duchowieństwa i wojskowych, którzy dla osobistych korzyści majątkowych zaprzedali ojczyznę w niewolę zaborów. 

  Bohaterem przedstawienia jest Julian Niemcewicz, nieoczekiwanie wybrany do Sejmu jako jeden z sześciu posłów z Inflant. Właśnie portret młodego Niemcewicza poety, publicysty i dramaturga świetnie zagrał Mateusz Nowak, aktor teatru z Lublina.

Udało mu się wejść głęboko w rolę, przekazać emocje i przykuć uwagę widzów. Rewelacyjna gra, świetna dykcja, operowanie bogatą skalą głosu, mistrzowska zmiana emocji pozwoliły Mateuszowi Nowakowi pokazać sztukę, która wywołała wśród widzów głębokie poruszenie.

   Na spektakl przyszło wielu ludzi, między innymi Konsul Generalny Janusz Jabłoński wraz z małżonką, Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej Józefa Czernijenko z nauczycielami i uczniami, przedstawiciele uniwersytetów i mediów. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość po zakończeniu inscenizacji spotkać się z aktorem, porozmawiać i zrobić z nim zdjęcia.

 Takie „spotkanie teatralne” stało się doskanałym sposobem na lepsze poznanie historii i kultury Polski jak również wzbogacenie swojej wiedzy językowej.

Oksana Grama